Отключване на потенциала на крайбрежния и островния туризъм в ЕС

Отключване на потенциала на крайбрежния и островния туризъм в ЕС

Нова стратегия за преодоляване на предизвикателствата пред растящия туристически сектор в Европа и стимулиране на неговото развитие и конкурентоспособност.

Европа е туристическа дестинация № 1 в света с 534 млн. туристически посещения – 52 % от посещенията в световен мащаб – и приходи в размер на 356 млрд. евро за 2012 г.

Крайбрежният и морски туризъм включва както дейности на плажа (напр. плажуване, къпане и сърф) и във водата (напр. круизи, пътуване с яхти и водни спортове), така и услуги на сушата като хотели, производство на оборудване и чартърни оператори.

С работна сила, начисляваща 3,2 млн. души, крайморският туризъм е не само най-големият подсектор на туризма, но също така е стълб на икономиката в много крайбрежни региони и острови в Европа. Въпреки това недостигът на финансиране, сътрудничество и умения в този сектор означава, че неговият потенциал все още не е напълно реализиран.

В своята стратегия за „син растеж“ ЕС определи крайбрежния и морски туризъм като индустрия с висок потенциал за растеж и създаване на работни места и посочи действия, чрез които да се подпомогне реализирането на потенциала на крайбрежните региони и да се гарантира устойчиво развитие в дългосрочен план.

Предложените действия включват:

  • по-тясно сътрудничество и партньорство в ЕС между всички заинтересовани страни (пристанища, круизни оператори, обществени органи и др.),
  • повече помощ за МСП, включително онлайн наръчник за финансиране, рекламни кампании и управленски схеми,
  • насърчаване на екотуризма и изследванията на иновативни туристически стратегии за развитие на острови и яхтени пристанища.

ЕС очаква стратегията да допълни вече разработени от страните членки, регионите и други заинтересовани страни инициативи. Също така той се надява въпросите на крайморския туризъм да бъдат включени във вече съществуващи програми и политики.

Ръководителите от сектора и други заинтересовани лица ще бъдат призовани да разработят нови бизнес модели и новаторски продукти, чрез които да се стимулира потенциала за растеж на сектора и да се намали вредното въздействие на туристическите дейности върху околната среда.

Следващи етапи

На организирана от гръцкото председателство конференция Deutsch????????Englishfran?ais на 10 март в Атина ще се съберат всички ключови участници от туристическата индустрия, за да обсъдят стратегията. През следващите месеци ще бъдат предприети и конкретни действия.

Съобщение за медиите – Стратегия на Комисията за насърчаване на крайбрежния и морски туризъм

Въпроси и отговори – Насърчаване на крайбрежния и морски туризъм Deutsch????????fran?aisitaliano

Крайбрежен и морски туризъм

Политика на ЕС в областта на туризма

Големи планове за туристическата индустрия в Европа

Източник: http://ec.europa.eu

фев | 2014