ЕС планира да подсили схемите за здравословно хранене в училищатa

ЕС планира да подсили схемите за здравословно хранене в училищатa

ЕС предлага да подсили своите програми за здравословно хранене в училищата в отговор на неправилното хранене при децата.

В новата схема ще бъдат обединени 2 съществуващи програми — схемата за плодове в училищата и схемата за мляко в училищата, в рамките на които се предоставя финансиране за раздаване на плодове и мляко в училищата и се насърчава образованието по въпросите на здравословното хранене. Всяка година около 30 млн. деца в ЕС се възползват от тези програми.

Новата схема ще обединява двете сегашни под мотото „Храни се добре — чувствай се добре“. Ще се обърне повече внимание на образованието, за да се помогне за подобряване на осведомеността на децата за това как да се хранят здравословно и да се повиши разбирането им по въпроси като производство и разхищаване на храни. Дейностите в тази насока могат да включват например посещение на ферми.

Неправилно хранене

В повечето страни консумацията на плодове, зеленчуци и мляко от децата намалява. Вместо това започва да се засилва присъствието на силно преработени храни.

Според Световната здравна организация Englishespa?olfran?ais случаите назатлъстяване сред децата в Европа нарастват. Според оценки през 2008 г. една четвърт от децата в Европа на възраст между 6 и 9 години са страдали от наднормено тегло или затлъстяване; през 2010 г. техният брой е нараснал до една трета.

На този фон целите на новата схема ще бъдат:

  • да се реагира по-ефективно на неправилното хранене
  • да се подсили образованието по линия на програми за здравословно хранене
  • да се подпомогне борбата със затлъстяването.

Улесняване на организацията

В момента всички държави от ЕС участват в схемата за мляко, а повечето от тях са се включили и в схемата за плодове (Обединеното кралство, Швеция и Финландия са решили да не го правят). Участието в новата схема ще остане доброволно, като страните от ЕС ще могат да решават какви храни да бъдат раздавани в училищата.

Бюджетът на новата схема ще бъде 230 млн. евро — повишение спрямо 197 млн. евро през тази година, но няма да надхвърля бюджета, който вече е определен за схемите за плодове и мляко до 2020 г.

Надеждите са, че съчетаването на двете схеми ще улесни прилагането им от училищата в административно и организационно отношение и ще повиши разходната ефективност на раздаването на мляко и плодове.

Схема на ЕС за предлагане на плодове в училищата

Схема на ЕС за предлагане на мляко в училищата Deutsch (de) English (en) fran?ais (fr)

Често задавани въпроси — училищни схеми за плодове, зеленчуци и мляко Englishfran?ais

Съобщение за медиите — ЕС предлага обединяване на схемите за предлагане на мляко и плодове в училищата

Източник: http://ec.europa.eu

 

 

 

фев | 2014