Повече усилия за борба с корупцията

Корупцията продължава да бъде проблем в цяла Европа и трябва да се направи повече за предотвратяването ?, сочи публикуван тази седмица доклад на ЕС.

Корупцията – „злоупотребата с власт за лична облага“, включваща всичко от политическата корупциядо подкупването на обществени служители или неправомерните сделки между частни дружества – съществува във всички европейски страни и струва на икономиката около 120 милиарда евро годишно според доклада на ЕС за корупцията.

Корупционните дейности също така подкопават доверието в демократичните институции и нарушават отчетността на политическите лидери.

Широко разпространени опасения

Три четвърти от европейците смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната собствена страна, а над половината вярват, че е често срещана сред политическите партии.

Един на всеки дванадесет души казва, че е бил свидетел на корупция през изминалата година, а един на двадесет и пет – че му е бил поискан подкуп. Най-голяма е вероятността гражданите да се сблъскат с корупция в отношенията си със здравната система, частните компании, полицията или митниците.

Борба с корупцията

През последните години в европейските страни бяха въведени разнообразни мерки за борба с корупцията, като например механизми за предотвратяване на конфликти на интереси, създаване на етични правила и подобряване на прозрачността. Тези мерки се различават значително в различните държави от ЕС и резултатите от тях са неравномерни, тъй като те невинаги се прилагат достатъчно строго.

Трябва да се направи повече за предотвратяването и наказването на корупционни практики. Има предложения за подобряване на ефективността на съдилищата при разглеждането на случаи на корупция, гарантиране на защита на подаващите сигнали и повишаване на прозрачността на решенията за публични разходи — област, която е особено уязвима по отношение на корупцията, предимно на местно равнище.

ЕС възнамерява също да създаде програма за обмен на опит между европейски страни, неправителствени организации и други с цел откриване на най-ефективните политики и предоставяне на обучение.

Контрол на корупцията

Докладът на ЕС за борбата с корупцията, който се публикува от 2011 г., има за цел да подпомага всички усилия за борба с корупцията в Европа, да засилва политическата ангажираност и да открива начини, по които ЕС може да помогне.

Докладът за опита на гражданите на ЕС с корупцията и усилията за справяне с нея се публикува на всеки две години.

Доклад на ЕС за корупцията pdf - 613 KB [613 KB] Deutsch (de) English (en) fran?ais (fr)

Често задавани въпроси — корупцията в ЕС English

Съобщение за медиите — Първи доклад на ЕС за борба с корупцията

Доклад за корупцията — резюмета по държави English

Източник: http://ec.europa.eu

фев | 2014