По-строги мерки срещу трансграничните измами с ДДС

Като част от засилващата се борба с данъчните измами, ЕС планира да задълбочи сътрудничеството си със съседни страни по отношение на ДДС.

ДДС, който се начислява при продажбите на стоки и услуги, е един от основните източници на данъчни постъпления за правителствата — над 700 млрд. евро годишно в страните от ЕС.

Всяка година обаче почти една пета от потенциалните приходи от ДДС в ЕС не постъпват в държавните бюджети. Според оценки през 2011 г. не е платен ДДС на стойност около 193 млрд. евро (1,5% от БВП), поне отчасти поради измами с ДДС.

Акцент върху електронните услуги

Според оценки особено много са измамите с ДДС с участието на лица от страни извън ЕС в бързо развиващите се сектори на телекомуникациите и електронната търговия, тъй като измамниците често се възползват от разликите между държавите и липсата на обмен на информация между тях.

Услуги, предлагани по електронен път, например изтегляне на музика и филми, често се предоставят от сървъри и предприятия от страни извън ЕС.

В сравнение с традиционните сделки при този вид покупки често е по-трудно да се идентифицират доставчиците, клиентите и мястото на доставка. В резултат от това е по-трудно да се проследи дали ДДС е платен.

Ограничаване на вредите за икономиката от данъчните измами

ЕС се надява чрез по-тясно сътрудничество с международни партньори да разработи по-ефективни инструменти за борба с данъчните измами и така да помогне на държавите да събират дължимите данъци и да допринесе за защитата на публичните финанси.

Във връзка с проблема Комисията предлага да започнат официални преговори с Русия и Норвегия за подобряване на административното сътрудничество по отношение на ДДС. Предварителни разговори са проведени и с Канада, Турция и Китай.

Сред предложените мерки са насърчаване на националните данъчни органи да обменят повече данни за дейностите на данъкоплатците, включително да си предоставят взаимен достъп до бази данни. Подобно сътрудничество вече съществува между страните от ЕС, но не и с най-големите търговски партньори на Съюза.

В условията на все по-глобализираща се икономика със споразумения за сътрудничество като тези, по които ще се преговаря с Русия и Норвегия, ще се подобри разкриването на измами с ДДС и предприемането на мерки срещу тях, с което ще се намалят финансовите загуби за държавните бюджети. Подобни загуби на приходи водят до допълнителна данъчна тежест в размер на милиарди евро годишно за честните данъкоплатци.

Съобщение за медиите — Борба с данъчните измами DeutschEnglishfran?aislietuvi? kalba

Често задавани въпроси — Сътрудничество по отношение на измамите с ДДС English

План за действие за борба срещу данъчните измами и укриването на данъци

Източник: http://ec.europa.eu

 

фев | 2014