ЕК представи първия доклад на ЕС за борбата с корупцията

ЕК представи първия доклад на ЕС за борбата с корупцията
Днес Европейската комисия представи първия доклад на ЕС за борба с корупцията. Докладът съдържа описание на положението във всяка държава членка: какви антикорупционни механизми съществуват, кои от тях функционират добре, какво може да се подобри и по какъв начин. Главите, посветени на отделните държави, на английски език и на езика на съответната държава, можете да намерите тук: http://ec.europa.eu/anti-corruption-report

В доклада си Европейската комисия предлага на България да предпазва институциите за борба с корупцията от политическо влияние и да назначава управленските им кадри съобразно прозрачна процедура, основаваща се на качествата на кандидатите. Случайното разпределение на делата в съдилищата следва да се гарантира чрез ефективна общонационална система. Комисията предлага също така да бъде приет етичен кодекс за народните представители, а в областта на обществените поръчки да се налагат възпиращи санкции, както на национално, така и на местно равнище.
Пълния текст на съобщението до медиите, както и допълнителна информация, може да намерите на следните интернет адреси:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-67_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-68_en.htm

Отдел “Преса и медии”
Телефон 02/933 53 38

фев | 2014