„Generation Awake“ призовава да спрем да разхищаваме отпадъците!

„Generation Awake“ призовава да спрем да разхищаваме отпадъците!
Най-новата фаза на кампанията на Европейската комисия „Будно поколение“ („Generation Awake“) е насочена към екологичните, икономическите, социалните и личните последици от неустойчивото използване на ресурсите. Целта на кампанията е да осведоми потребителите за ефекта от техните модели на потребление върху природните ресурси, като покаже какви ще са ползите, ако те действат по различен начин.

На уебсайта на „Будно поколение“ посетителите се приканват да открият стойността на отпадъците и се показва как те могат да се използват повторно, да се рециклират, заменят и поправят, вместо да бъдат изхвърляни. Съответната страница във Facebook кани гражданите да поемат предизвикателства като намаляване на хранителните отпадъци и на използването на вода. Всеки може да се включи и всеки е насърчаван да разпространява посланието: отпадъците, които не могат да бъдат избегнати, могат да се превърнат в ценен ресурс, а спестяването на ресурси означава спестяване на пари.

Пълния текст на съобщението до медиите, както и допълнителна информация, може да намерите на следните интернет адреси:

Многоезичен уебсайт на кампанията: www.generationawake.eu
Страница във Facebook: www.facebook.com/generationawake
Отдел “Преса и медии”
Телефон 02/933 53 38

фев | 2014