Свалянето на филми от интернет се дължи на липсата на избор!

Свалянето на филми от интернет се дължи на липсата на избор
Близо 70 % от европейците свалят филми или ги гледат онлайн безплатно, законно или незаконно, сочи ново проучване на Европейската комисия за поведението на аудиторията. Според него 40 % от притежателите на смартфони и над 60 % от притежателите на таблети гледат филми на тях. В изследването се посочва, че това не е изненадващо, тъй като докато публиката показва голям интерес към филмите като цяло, често най-близкият киносалон е на известно разстояние, а изборът от филми — сравнително ограничен. Това сочи, че европейската филмова индустрия може да увеличи приходите си, като разработи различни видове доходоносни онлайн платформи с цел по-голямо предлагане на филми и разширяване на аудиторията. Проучването на поведението на зрителите се базира на изследване, анализ и интервюта с публиката в десет държави членки — Обединеното кралство, Франция, Италия, Испания, Германия, Полша, Хърватия, Румъния, Литва и Дания. На въпроси за филмовите им навици и предпочитания са отговорили 5000 души на възраст от 4 до 50 години.
Основни констатации:
• 97 % от европейците гледат филми поне от време на време
• Европа произвежда над 1000 филма годишно, но повечето от тях се гледат в държавата, в която са направени, и относително малка част се излъчва в чужбина
• 68 % от запитаните свалят филми безплатно, а 55 % гледат излъчвани безплатно филми на компютъра си или на портативно устройство. Обикновено хората, които зареждат безплатно онлайн съдържание, са млади и образовани, живеят в градовете, обичат да гледат филми и се интересуват от филмовото разнообразие, но са недоволни от цената и слабото законно предлагане
• 14 % от запитаните отговарят, че няма киносалони на по-малко от 30 минути от дома им. Този процент достига 37 % в Румъния, 27 % в Литва и 16 % в Хърватия.
• Европейските филми се възприемат като оригинални и следователно провокиращи, публиката обаче критикува техните „мудни или тежки“ сюжетни линии
• Преобладават хората, които избират кой филм ще гледат непосредствено преди да отидат на кино, като най-голям маркетингов ефект имат трейлърите
• 28 % от европейците гледат филми по време на фестивали

Близо 50 % от запитаните са се възползвали от филмови образователни програми, например в училища, университети и коноклубове.

Пълния текст на съобщението до медиите и доклада може да намерите на следните интернет адреси:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-120_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/about/about-studies_en.htm

Отдел “Преса и медии”
Телефон 02/933 53 38

фев | 2014