Европейската система за наблюдение на границите (ЕВРОСУР)

София, 29 ноември 2013г.

Европейската система за наблюдение на границите (ЕВРОСУР) стартира: нови инструменти за спасяване на живота на мигрантите и за предотвратяване на престъпността по границите на ЕС
На 2 декември 2013 г. ще започне да функционира Европейската система за наблюдение на границите (ЕВРОСУР). ЕВРОСУР ще има важен принос за спасяването на живота на тези, които се излагат на риск, за да достигнат бреговете на Европа. Тя също така ще предостави на ЕС и на неговите държави членки по-добри инструменти за предотвратяване на трансграничните престъпления, като трафика на хора и трафика на наркотици, и в същото време за откриване и оказване на помощ на малки лодки с мигранти, които са изложени на опасност, при пълно спазване на европейските и международни задължения, включително на принципа на забрана за връщане.
Гръбнакът на ЕВРОСУР се формира от национални координационни центрове, чрез които ще си сътрудничат и ще координират действията си всички национални органи, отговорни за наблюдението на границите (например гранична охрана, полиция, брегова охрана, военноморски флот). Това сътрудничество и обмен на информация дават възможност на засегнатата държава членка да реагира много по-бързо на всички инциденти, свързани с незаконна миграция и трансгранична престъпност, или при наличието на риск за живота на мигрантите.

Пълния текст на съобщението до медиите, както и допълнителна информация, може да намерите в прикачените документи.

IP-13-1182_BG

Отдел “Преса и медии”
Телефон 02/933 53 38

дек | 2013