Станаха ясни резултатите от проучването за грамотността на учениците PISA

София, 3 декември 2013 г.

Оповестени са резултатите от проучването за грамотността на учениците PISA

Последният доклад на ОИСР за уменията по четене, математика и природни науки сред 15-годишните показва смесени резултати за държавите членки. В ЕС като цяло се отчита сериозно изоставане при математиката, но картината е по-обнадеждаваща при природните науки и четенето, където Европа напредва по план към постигането на целта за намаляване на дела на учениците със слаби резултати под 15 % до 2020 г. „До 2020 г. делът на лицата на възраст 15 години със слаби основни умения за четене, математика и точни науки следва да бъде по-нисък от 15 %“. Вж. Заключенията на Съвета от май 2009 г. относно стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:bg:PDF От констатациите в доклада става ясно, че от 2009 г. насам десет държави членки (България, Чешката република, Германия, Естония, Ирландия, Хърватия, Латвия, Австрия, Полша и Румъния) са постигнали значителен напредък в намаляването на дела на учениците със слаби резултати и при трите основни умения. В пет държави от ЕС обаче (Гърция, Унгария, Словакия, Финландия и Швеция) броят на лицата със слаби основни умения се е увеличил. Други държави членки отчитат смесени резултати (вж. таблицата). Като цяло резултатите в ЕС са малко по-добри, отколкото в САЩ, но и ЕС, и САЩ изостават от Япония.

Пълния текст на съобщението до медиите, както и допълнителна информация, може да намерите в прикачения документ.

IP-13-1198_BG

Отдел “Преса и медии”

Телефон 02/933 53 38

 

 

дек | 2013