ИНТЕРНЕТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА, ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ИНТЕРНЕТ: ЕК ТЪРСИ МНЕНИЯ ОТНОСНО БЪРЗО ИНТЕГРИРАЩИЯ СЕ АУДИОВИЗУАЛЕН СВЯТ

Интернет по телевизията, телевизия по интернет: ЕК търси мнения относно бързо интегриращия се аудиовизуален свят

Комисията иска да проучи какво значение може да има сближаването на технология и съдържание за европейския икономически растеж и иновациите, културното многообразие и потребителите (особено за тези, които може да се нуждаят от закрила, например децата). С приета днес от Комисията зелена книга се приканват заинтересованите лица и широката общественост да споделят до края на август 2013 г. вижданията си по въпроси като:

  1. Правилата на играта. Създаване на нужните условия, за да могат динамичните предприятия от ЕС да се справят с конкуренцията в международен.
  2. Защита на европейските ценности (включително свободата на медиите) и интересите на потребителите (например защита на децата, достъпност за потребителите с увреждания).
  3. Единен пазар и стандарти. Някои устройства не работят по един и същи начин в различните страни членки. Как можем да насърчаваме подходящата технологична среда?
  4. Финансиране. Как сближаването и променящото се поведение на потребителите ще повлияят върху начина на финансиране на филми, телевизионни шоупрограми и друго съдържание?
  5. Откритост и медиен плурализъм. Трябва ли предварително определените механизми за филтриране, например в търсачките, да подлежат на публична намеса? Достатъчно отворени ли са платформите?

Ако искате да дадете своето мнение, можете да изпратите ел. писмо на адрес (CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu) с предложения във връзка със Зелената книга „Подготовка за един напълно интегриран аудиовизуален свят: растеж, твърчество и ценности“.

Пълния текст на съобщението, както и допълнителна информация, може да намерите в прикачените документи.

IP-13-358_BG

Източник: Европейска Комисия

 

апр | 2013