КРАЙ НА СКЪПИТЕ И БАВНИ ЗАВЕРКИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ НА ДОКУМЕНТИ

Край на скъпите и бавни заверки и легализации на документи


Европейската комисия внася днес предложение за рязко намаляване на административните формалности за гражданите и предприятията чрез премахване на бюрократичните процедури по подпечатване, изисквани понастоящем, за да може публични актове като актовете за раждане да бъдат признати за автентични в друга държава — членка на ЕС. Съгласно приетите днес предложения на Комисията вече няма да бъде необходимо гражданите и предприятията да представят скъпи „легализирани“ копия или „заверени“ преводи на публични актове, когато например регистрират къща или дружество, сключват брак или подават молба за карта за пребиваване. Дванадесет категории публични актове Опростяването ще се прилага за публичните актове, отнасящи се до името, брака и регистрираното партньорство, раждането, произхода, осиновяването, смъртта, местопребиваването, гражданството и националната принадлежност, недвижимото имущество, правния статут и представителството на дружество или предприятие и правата на интелектуална собственост, и за документите, доказващи липсата на криминално минало. ще бъдат автоматично освободени от формалностите като „апостил“ и „легализация“. Новите разпоредби обаче няма да оказват въздействие върху признаването на съдържанието или последиците от съответните документи. Те само ще спомагат за доказване на автентичността на публичния акт, например на истинността на подписа и качеството, в което е действало лицето, подписало документа. Държавите членки ще трябва взаимно да приемат тези документи без каквито и да били допълнителни изисквания за заверяване.

Пълния текст на съобщението, както и допълнителна информация, може да намерите в прикачените документи.

IP-13-355_BG

Източник: Европейска Комисия

 

апр | 2013