EК ЩЕ НАМАЛИ РАЗХОДИТЕ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ

EК ще намали разходите по регистрацията на търговски марки

Днес Европейската комисия представи пакет инициативи, предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. С предложената реформа би трябвало да се подобри иновационният климат за бизнеса, който ще извлече полза от по-ефективната защитеност на марките срещу подправянето им, включително срещу транзитното пренасяне на подправени стоки през територията на ЕС.

Пълният текст на съобщението до медиите, както и допълнителна информация, може да намерите в прикачените файлове.

IP-13-287_BG

MEMO-13-291_EN

Източник:

Отдел “Преса и медии”

Телефон 02/933 53 38

апр | 2013