ЕК ПРЕДЛАГА НОВИ МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИ И ОРГАНИЗАЦИИ

ЕК ПРЕДЛАГА НОВИ МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИ И ОРГАНИЗАЦИИ

ЕК предлага нови методи за измерване на екологичните характеристики на продукти и организации

Европейската комисия предлага валидни за целия ЕС методи за измерване на екологичните характеристики на продукти и организации и насърчава държавите членки и частния сектор да ги прилагат. Днешното предложение — съобщение относно изграждането на единния пазар на екологични продукти и препоръка относно използването на методите, ще доведе до предлагането на съпоставима и надеждна екологична информация и създаването на атмосфера на доверие сред потребителите, бизнес партньорите, инвеститорите и други заинтересовани страни сред стопанските предприятия.

Тригодишният период на изпитване се очаква да започне скоро след приемането на съобщението. Комисията ще публикува открита покана за доброволно участие на интернет порталите за продуктовия отпечатък върху околната среда (ПООС) и организационния отпечатък върху околната среда (ОООС), приканвайки дружества, промишлени организации и други заинтересовани страни в ЕС и извън него да участват в разработването на специфични правила за отделни категории продукти и различни сектори.

Пълния текст на съобщението до медиите, както и допълнителна информация, може да намерите в прикачения документ.

i13_310.bg

 

Източник:

Отдел “Преса и медии”

Телефон 02/933 53 38

 

апр | 2013