НОВИ ПРАВИЛА НА ЕС ЗА ПО-БЕЗОПАСНИ И ПО-ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ КАМИОНИ

Нови правила на Европейския Съюз за по-безопасни и по-екологосъобразни камиони Днес Европейската комисия предложи нови правила, които да позволят на производителите да разработват по-аеродинамични камиони, с което ще се намали разходът на гориво със 7?10 %, ще се понижат емисиите на парникови газове и ще се осигури по-висока степен на безопасност на уязвимите участници в пътното движение.Правилата за определяне на спецификациите за тежкотоварните автомобили датират още от 1996 г. (Директива 96/53/ЕО). Сега те трябва да бъдат актуализирани, за да бъде взето предвид технологичното развитие. Сегашното предложение трябва да бъдат одобрено от Европейския парламент и държавите членки преди да стане част от законодателството. Новите камиони може да се очакват по пътищата към 2018?2020 г.

Пълния текст на съобщението до медиите, както и допълнителна информация, може да намерите в прикачените документи.

IP-13-328_BG

MEMO-13-329_BG

 

Източник:

Отдел “Преса и медии”

Телефон 02/933 53 38


апр | 2013