Награди за добри практики за Здравословни работни места

Награди за добри практики за Здравословни работни места


Покана за номинации

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU?OSHA) отправя покана за кандидатури за ХІІІ награди за добри практики за здравословни работни места в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР).

Като част от кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ (2016—2017 г.), конкурсът си поставя за цел да отдаде признание на организациите, даващи изключителен и новаторски принос за безопасността и здравето при работа в контекста на застаряващата работната сила.

Свалете целият материал от следната връзка: TE0415362BGN_002

мар | 2016