Стратегически ангажимент за постигане на равенство между половете за периода 2016—2019 г.

Стратегически ангажимент за постигане на равенство между половете за периода 2016—2019 г.

„Стратегическият ангажимент за постигане на равенство между половете за периода 2016—2019 г.“ се основава на постоянното оценяване и ad hoc оценки на стратегията за периода 2010—2015 г., в които наред с другото се заключава, че тя има добавена стойност в редица области, по-специално във връзка със съставянето на работни програми и ученето, защото предоставя ценна рамка за интегрирането на принципа на равенство между половете в

Комисията и за прилагането на съгласувана рамка за политики за равенство между половете в държавите членки

 

Свалете целият материал от следната връзка: DS0415858BGN

мар | 2016