Проблеми с ЕС? Кой може да Ви помогне?

Проблеми с ЕС? Кой може да Ви помогне?

Европейският съюз предоставя много предимства на гражданите, постоянно пребиваващите лица, предприятията и асоциациите в ЕС. Гражданите на държавите-членки на ЕС са граждани и на ЕС и се възползват от редица права в резултат на европейското си гражданство. Възможно е обаче да срещнете проблеми при упражняването на правата си. Задавали ли сте си въпроса кой би могъл да Ви помогне? В някои случаи не в ясно дали проблемът е причинен от администрацията на ЕС, от органите на дадена държава-членка или от частна организация. Дори и да знаете в кого е причината, невинаги е очевидно къде може да се обърнете за помощ. В Съюз, основан на фундаменталния принцип на върховенството на закона, жизненоважно е да има бързо и ефективно решение за всички проблеми, с които се срещате при реализирането на своите права. Европейският омбудсман изготви настоящата брошура, за да добиете представа за различните информационни, консултационни и апелативни органи, към които можете да се обърнете. За да ви помогнем да разберете по-добре как всеки един от посочените органи може да ви помогне, във всеки раздел са дадени примери за вида помощ, който може да окаже съответният орган. Също така на интернет страницата на Европейския омбудсман е дадено пълно интерактивно ръководство, с чиято помощ можете да определите най-подходящия орган, към който да се обърнете с жалба или искане за информация.

Свалете цялата брошура от тук: QK0414978BGN

 

яну | 2016