5 години „Еразъм за млади предприемачи“

5 години „Еразъм за млади предприемачи“


Трамплин за създаване на предприятия и растеж
„Еразъм за млади предприемачи“ е програма за трансграничен обмен, която има за цел да помогне на начинаещите и бъдещите предприемачи да придобият необходимите умения, за да управляват и развиват малки предприятия, посредством съвместна работа с опитен предприемач в друга държава за период от един до шест месеца. Програмата помага на участниците да обогатят познанията си и стимулира трансграничния обмен на знания и опит между предприемачите

Свалете пълната брошура от ТУК

сеп | 2015