Кои мерки по ПРСР ще отворят до края на 2015 и какво да очакваме през 2016 година.

Кои мерки по ПРСР ще отворят до края на 2015 и какво да очакваме през 2016 година.

Индикативният график по ПРСР е вече на лице. Веднага правят впечатление няколко неща, касаещи инвестиционните проекти, за които традиционно има най-висок интерес:


  1. До края на годината се очаква още един прием по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
  2. До края на годината ще стартира и Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“
  3. Така дългоочакваният “Млад Фермер” или Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще стартира своя прием в края на месец Юни и ще трае приблизително два месеца

Какво остава за 2016 година?

През следващата година, остава да бъдат отворени и останалите мерки, най-очакваната от които е подмярка 6.4 инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности, както и проектите по които общините ще бъдат бенефициенти.

Какво следва да правим от тук нататък?

Този въпрос си задава почти всеки инвеститор и с право. Все още сред по-голямата част от хората витае заблудата, че когато прозорецът на конкретната мярка отвори, тогава трябва да започнат с подготовката на своя проект. По-голямата част от тези инвестиционни проекти обаче са сложни и изискват поне 4-5 месеца технологично време за да бъдат изработени и подготвени за финансиране. Това означава, че всички, които имат желание да финансират своите идеи, е време да започнат подготовката на проектите  час по-скоро.

С няколко думи какво може да се финансира по мерките, които се очаква да отворят до края на годината?

Подмярка 4.1 – овощни градини, оранжерии, животновъдни обекти и др. По мярката могат да се усвоят до 750 хил. евро субсидия
Подмярка 4.2 – общото правило е предприятия за преработка на селскостопанска продукция. Например: плодохранилище с линия за шоково замразяване, фуражен цех, производство на храни, винарска изба или производство на вино и др… По мярката може да се усвоят до 1 500 000 евро субсидия.
Подмярка 6.1 – добре позната под наименованието “Млад фермер”, тази мярка дава летящ старт на млади стопани между 18 и 40 годишна възраст да развият своето стопанство, като могат да усвоят до 25 000 евро.

Източник

 

 

юни | 2015