Посещение на европейския комисар по регионалната политика Корина Крецу в България, 28 – 29 май 2015 г.

Посещение на европейския комисар по регионалната политика Корина Крецу в България, 28 – 29 май 2015 г.


Европейският комисар по регионална политика г-жа Корина Крецу ще посети България на 28-и и 29-и май 2015 г. Във фокуса на визитата ще бъдат инвестициите, които Европейският съюз прави чрез кохезионната си политика в развитието на страната.


За периода 2014 – 2020 г. за България по кохезионната политика е заделено финансиране в размер на 7,6 милиарда евро. Новите оперативни програми имат за основен акцент повишаване на конкурентоспособността на страната чрез подкрепа за малките и средни предприятия за създаване на квалифицирани и добре платени работни места; създаване на системи и структури за развитие на висококачествени научни изследвания и иновации; подобряване на основна инфраструктура и услуги за хората, като водоснабдяване и управление на отпадъците; повишаване на нивото на административните услуги и по-добро управление.


На 28 май комисар Крецу ще се срещне с министър-председателя Бойко Борисов и министрите, които отговорят за инвестиционните програми по кохезионната политика в България. Тя ще посети магистрала „Марица“, която се изгражда с европейско финансиране и ще обсъди предизвикателствата на градското развитие с кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова. Двете ще посетят и някои от обектите в столицата, изградени със средства от ЕС. На 29-и май г-жа Крецу ще участва в конференция „Предизвикателствата на кохезионната политика в България 2014 – 2020 г.“, организирана от г-жа Искра Михайлова, председател на комисията по регионално развитие в Европейския парламент, и Българската строителна камара.


„Инвестициите от кохезионната политика на ЕС са от огромна значение за развитието на България. Новите програми за периода 2014 – 2020 г. са истинска възможността засилване на конкурентоспособността на икономиката и подобряване на качеството на живота на хората. С нетърпение чакам визитата, за да видя лично на място възможностите и предизвикателствата, и да предложа цялата помощ, която аз и службите на Европейската комисия можем да дадем, така че хората наистина да усетят ползите от европейските инвестиции.“, заяви комисар Крецу преди посещението.
Отдел „Преса и медии“
Телефон 02/933 52 40
Представителство на Европейската комисия


 

май | 2015