Околна среда за eвpoпeйци

Околна среда за eвpoпeйци

Когато животни, растения или микроорганизми бъдат внесени в естествена среда, където обичайно не се срещат, те могат да увредят местната фауна и флора и да причинят щети за милиони евро. Ново законодателство на ЕС за справяне с проблема с инвазивните чужди видове влиза в сила през януари 2015 г. Инвазивните чужди видове причиняват сериозни щети в целия свят, намаляват биоразнообразието, разрушават екосистеми и оказват въздействие върху човешкото здраве и икономиката. Зайци унищожиха австралийската природа там, където липсват естествени хищници. Червеният блатистрак, наричан още „луизиански рак“, разрушава европейските речни системи като изтласква местните видове и разпространява болести.
Източник:http://bookshop.europa.eu/
Свалете цялата брошура от ТУК:

апр | 2015