Зачитайте правата на потребителите

Данъчно облагане
Стимулиране на вътрешния пазар и икономическия растеж

Данъчното облагане е от голямо значение за националния суверенитет. Приходите от данъци осигуряват на правителствата средствата, които са необходими за тяхното съществуване и ефективна работа. Освен това данъчните закони са отражение на фундаменталния избор на различните страни от ЕС във важни области в сферата на публичните разходи, като образование, здравеопазване и пенсии. Те оказват влияние върху личното потребление и спестяванията и определят финансова рамка за стопанската дейност и по въпросите на околната среда. Затова правомощията за повишаване на данъците и за определяне на данъчните ставки принадлежат на националните правителства. В такъв случай каква роля би могъл да играе ЕС, за да стане данъчното облагане по-справедливо, по-лесно и по-ефективно за правителствата, предприятията и гражданите? Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Източник: http://bookshop.europa.eu/

Свалете целия информационен материал(12 страници) от ТУК:

апр | 2015