Банково дело и финанси – Добре работещ единен пазар на финансови услуги

Банково дело и финанси - Добре работещ единен пазар на финансови услуги

Добре работещ единен пазар на финансови услуги допринася за икономически просперитет, стабилност и растеж
Действията във финансовия сектор в целия ЕС гарантират устойчивост на финансовите услуги, като дават възможност на гражданите и предприятията да спестяват, да се застраховат срещу рискове и да инвестират в нашето общо бъдеще. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.

Можете да свалите цялата брошура от ТУК - NA0414872BGC_002

мар | 2015