Селско стопанство – Партньорство между Европа и селските стопани

Селско стопанство

Партньорство между Европа и селските стопани

В ЕС има 500 милиона потребители и всички те се нуждаят от надеждно снабдяване със здравословна и питателна храна на разумна цена. Икономическата среда ще остане несигурна и непредвидима. Освен това сме изправени пред редица предизвикателства, като глобалната конкуренция, икономическите и финансовите кризи, изменението на климата и повишаващите се цени на горивата и торовете. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.

Изтеглете цялата брошура от ТУК: NA0414861BGC_002

 

мар | 2015