„Европа 2020“

„Европа 2020“


Стратегията на Европа за растеж : растеж за устойчиво и богато на възможности за работа бъдеще
Като повечето останали региони в света Европа преминава през период на трансформации. Световната икономическа криза заличи постигнатия в продължение на много години икономически и социален напредък и разкри структурни слабости в европейската икономика. Междувременно различни дългосрочни предизвикателства като глобализацията, изчерпването на природните ресурси и застаряващото население стават все по-сериозни. Ако искаме да се приспособим към тази променяща се реалност, повече не можем да разчитаме на установените досега методи на действие. На разкритата от кризата структурна слабост на европейската икономика може да се отговори само с извършване на структурни реформи: реформи, основани на национални усилия, но и на европейски активи като единния пазар, общата търговска политика и други политики на равнището на ЕС. Ако искаме да запазим модела на европейската социална пазарна икономика в сегашния труден икономически климат, Европа трябва да бъде по-конкурентоспособна. За да се справят с предизвикателствата, през 2010 г. Европейският съюз и държавите членки поставиха началото на стратегия за устойчив растеж през идното десетилетие: стратегията „Европа 2020“. Посредством мерки за насърчаване на растежа, които подготвят икономиката на Европа за бъдещето, стратегията е насочена както към краткосрочните предизвикателства, свързани с кризата, така и към необходимостта от структурни реформи. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.

Можете да изтеглите цялата брошура от ТУК: NA0414862BGC_002

мар | 2015