Въведение в политиката на сближаване на ЕС за периода 2014-2020 г

Въведение в политиката на сближаване на ЕС за периода 2014-2020 г.

Политиката на сближаване е основната инвестиционна политика на ЕС Тя е насочена към всички региони и градове в Европейския съюз с цел да се подкрепи създаването на работни места, конкурентоспособността на предприятията, икономическият растеж, устойчивото развитие и да се подобри качеството на живот на гражданите.

Свалете цялата брошура от ТУК

мар | 2015