Ръководство за европейската гражданска инициатива

Ръководство за европейската гражданска инициатива


С началото на европейската гражданска инициатива на 1 април 2012. ЕС направи голяма крачка в насърчаването на демокрация на участието! Оттогава насам бяха подготвени 20 инициативи, две от тях вече получиха необходимата подкрепа и бяха събрани над 5 000 000 подписа — това показва, че гражданите използват този нов инструмент. Вярвам, че гражданската инициатива приближава Европа към нейните граждани. Тя им предоставя пряк начин гласът им да бъде чут в Брюксел и насърчава воденето на истински международни дебати по важни въпроси, свързани с ЕС. Гражданската инициатива е процес на учене за всички нас — за Комисията, за държавите членки, за гражданите. Все още е рано да се правят окончателни изводи за нейния успех.През 2015 г. Комисията ще изготви първата оценка на гражданската инициатива. Комисията се вслушва внимателно в отзивите и идеите на гражданското общество, заинтересованите лица и гражданите в по-общ план за възможностите за подобряване на процедурата. Надяваме се това актуализирано издание на ръководството да допринесе за повишаване на осведомеността за гражданската инициатива и да помогне този новаторски инструмент за демокрация на участието да стане още по-ефективен. Кажете си думата за дневния ред на ЕС!

Изтеглете пълната брошура (30 страници, PDF, 2MB) от ТУК

фев | 2015