4 СЕДМИЧНА ОБУЧИТЕЛНА МИСИЯ В ЯПОНИЯ НА ТЕМА „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

4 СЕДМИЧНА ОБУЧИТЕЛНА МИСИЯ В ЯПОНИЯ НА ТЕМА „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”


Обучителната програма „Човешки ресурси” – Япония предлага на изпълнителните директори от Европейския Съюз уникалната възможност да разберат, културните и икономически елементи, които определят и обясняват Японския бизнес и технологични постижения.

Програмата се състои от комбинация от лекции, съвместни семинари и фирмени визити и е създадена, за да помогне на участниците да бъдат подробно информирани относно настоящите условия на Японския бизнес чрез практически анализи и изследвания. Това включва по добро разбиране на езика, икономиката, историята и политиката на страната, както и практическия бизнес опит в сферата на човешките ресурси. 4 седмичния курс може да бъде удължен до 5 седмичен с индивидуално фирмени визити.

Въпроси, които могат да възникнат?
• Как да успея в Япония сега?
• Искате ли да вникнете по задълбочено в японската бизнес среда?
• Нуждаете ли се от по-добро разбиране на вашите японски партньори и конкуренти?
• Имате ли нужда да научите повече за японските практики за управление?
• Ще бъдете ли прехвърлен в Япония скоро?
• Смятате ли да се впуснете в японския пазар?

Профил на участника
Обучението е насочено към малки, средни и големи предприятия и по специфично към мениджъри, които:
• Имат основна роля в определянето и прилагането на фирмените политики;
• Ще бъдат скоро прехвърлени в Япония;
• Имат желание да научат за управленческите практики и технологични разработки в Япония.

Допустимост
Кандидатът:
• трябва да е гражданин на Европейския Съюз;
• трябва да работи за организация, която е юридическо лице в Европейския съюз;
• трябва да бъде подкрепен от своя работодател;
•трябва да е способен да участва в цялата програма;
• трябва да има добро ниво на английски език;
• трябва да е мениджър или изпълнителен директор от индустриална фирма;
• трябва да има предишен опит в индустрията.

Избор
Основните критерии за избор са:
• Професионалната и образователна степен на кандидата;
• Стратегията на фирмата участник по отношение на Япония.

С цел да се гарантира високо ниво на лично внимание, броят на участниците във всяка програма е ограничено.

Целите на мисията до Япония са:
• Да се придобие по-широко схващане за японското общество, неговата култура, на бизнес средата и добрите практики в Япония;
• Да се придобие добро познание за Японския стил на лична комуникация с цел да се открият пътища за правене на бизнес чрез партньорски връзки;
• Да се даде възможност за засилване на отношенията с настоящите японски клиенти и да се улеснят контактите занапред;
• Да се придобие по-добро разбиране за Япония и еволюция и чрез нейното общество, история, икономика, индустрия, финанси и политика, както и за правните и практически аспекти на бизнеса в Япония;
• Да се осигури възможност на участниците да съберат информация за настоящата икономическа ситуация и политически събития в Япония.

Програма

Опознавателна сесия
Първият ден от програмата в Япония ще бъде отделен на опознавателна сесия фокусирана върху ежедневния живот в Япония и кратко описание на обучителната програма.

Курсове по японски език и култура.
Курсовете са създадени, за да предоставят на участниците най-често срещаните спасителни фрази в ежедневния живот, не само с цел да могат да попитат за посока или място, но и по-добро да разберат структурата и нейната сложност. Това също ще доведе до по-дълбок поглед и разбиране на важността от това как нещо е казано, в зависимост от много аспекти, като например възраст, пол, йерархична позиция и други.

Като допълнение към ученето на полезни думи и изрази от ежедневния живот са добавени и теми отнасящи се към това как да се справяме в практически ситуации, представяне, бизнес среща, телефонен разговор и други.

Лекции
Лекциите са от съществено значение за доброто разбиране на японското общество и обръщат внимание на японската история, икономика, политика и правни въпроси. Те включват:
• Общи лекции за японската икономика, социални, културни, исторически и политически аспекти;
• Специални лекции по различни теми (бизнес практики, маркетинг, правни аспекти за правене на бизнес в Япония и други)
Лекторите са специално подбрани въз основа на техния опит в бизнеса и специфичните им познания.

Съвместен семинар с японски бизнесмени
Съвместният семинар (на малки групи) включва дискусии с цел обсъждане на опита на японските мениджъри в сферата на взимане на решения, управление на екип, преговори и други. Посредством тази сесия японските бизнесмени и участниците ще изследват методите на между културно управление. Това предоставя засилено разбиране на Японския бизнес.

Обиколки (Сого Шоша и регионална обиколка)
Посещението на „Сого Шоша” е с цел да се опознаят уникалните икономическите гиганти В Япония. Участниците ще видят колко обширни и разнообразни функции има този гигант и ще повишат познанията си за тяхната роля в Японската икономика.
Организира се също и регионална обиколка, която ще разшири разбирането на участниците за това как работи икономиката извън Токио. Фирмите за посещения са внимателно подбрани, като например от производители на коли до традиционна пивоварна на Саке.

Индивидуални фирмени визити (допълнително)
По време на петата седмица участниците ще имат възможност за индивидуални посещения или в Японски фирми или във фирми със собственици от Европа с цел директни контакти и интерес за работа. Екипът на EEN ще съдейства за осъществяване на контакти и срещи.

Разходи
За първите четири седмици от програмата Японско-Европейският център ще покрива разходите отнасящи се до обучението, пътните разходи, посещенията и преводите.

МСП (*) – Участниците от малките и средни предприятия ще могат да ползват до 3000 Евро стипендия.

МСП могат да кандидатстват за:
*2500 евро стипендия за лични разходи (платими на първия ден от курса)
*500 евро допълнителна стипендия (платима след участие в курса) ако те изпратят профил чрез платформата за партньорски услуги на EEN. МСП са свободни да не се възползват от услугата на мрежата EEN и затова да не бъдат допуснати до допълнителната стипендия.

Допустимостта ще бъде проверяване посредством „формата за стипендия – декларация за самооценка” и ще бъде изпратена на избраните МСП преди участието им в курса.

Гаранция
Фирмите на участниците трябва да платят (100% възстановим) депозит от ? 000, за да гарантира участието си в курса. Депозитът ще бъде върнат в рамките на 8 седмици след времето на курса, като се приспаднат разходите за всички неплатени задължения при положение, че участникът е присъствал на цялото обучение и изпрати доклад ако му бъде поискан от центъра.

Други фирми (*): Другите фирми трябва да платят (невъзстановимо) принос от ? 1000 за покриване на разходите, направени от ЕС и Японския център във връзка с участието на компанията – възстановяем депозит от 1000 евро, за да се гарантира участието в курса.

Разходи, които трябва да бъдат покрити от участниците:
Пътните разходи от/до Япония, трансфери от/до летищата, настаняване (хотели ще бъдат препоръчани в кратък срок) и всички други разходи непокрити директно от Евро-Японския Център.

Официална връзка към организаторите:
http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/HRTP

Лице за контакт: Селин Годарт
Мениджър на програмата
Тел: +32 (0)2 282 37 16
Факс: +32 (0)2 282 00 45

За повече информация моля свържете се с Enterprise Europe Network Добрич
Татяна Гичева – 058 601472; tgicheva@cci.dobrich.net
Георги Колев – 058 601472; gkolev@cci.dobrich.net

Снимки от предходната мисия
imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

яну | 2015