5 ДНЕВНА ОБУЧИТЕЛНА МИСИЯ В ЯПОНИЯ ПОД НАСЛОВ„ПРОИЗВОДСТВО НА СВЕТОВНО НИВО”

5 ДНЕВНА ОБУЧИТЕЛНА МИСИЯ В ЯПОНИЯ ПОД НАСЛОВ„ПРОИЗВОДСТВО НА СВЕТОВНО НИВО”

5 дневната обучителна мисия „Производство на световно ниво” предоставя задълбочен анализ на японската методология за производство и е насочена изключително към мениджъри и ръководители от Европейския съюз с познания в производството на световно ниво и с инженерингов опит.
Мисията ще помогне на участниците да се информират за добрите практики относно тоталния контрол на качеството, тоталното управление на качеството, обща продуктова поддръжка, понятието точно на време и общото промишлено инженерство, както и методите на производство КАЙЗЕН (за устойчиво подобрение).
Много фирми от Япония са се радвали на значителен успех чрез приемането, развитието и използването на тези уникални принципи на производство. Японските методи предлагат най-добрите практики в производството, внедряването на разходите, осигуряването на качеството и чистата продукция.
Обучителните курсове се състоят от лекции и работни срещи, като Европейските мениджъри взимащи решения ще имат възможността да посетят японски фабрики и да контактуват директно с техните производствени мениджъри и да наблюдават ефективното прилагане на производствените методи.

Профил на кандидатите:
Кандидатите трябва да бъдат Управители или Изпълнителни директори, като например:
– Директор на отдел или индустриален директор;
– Мениджър по операции и логистика;
– Мениджър на фабрика, директор по качеството;
– Управляващ директор в производствени фирми.

ДОПУСТИМОСТ
Кандидатът:
– трябва да е гражданин на Европейския Съюз;
– трябва да работи за организация, която е юридическо лице в Европейския съюз;
– трябва да бъде подкрепен от своя работодател;
– трябва да е способен да участва в цялата програма;
– трябва да има добро ниво на английски език;
– трябва да е ангажиран с инженерни методи/стратегии или контрол на производството;
– трябва да има предишен опит в оперативния мениджмънт;
– трябва да има познания и практики в производствени методи за върхови научни постижения.

ИЗБОР
Основните критерии за избор са:
– Професионалният и образователен ценз на кандидата;
– Методите на производство, които са във връзка с производствените процеси на КАЙЗЕН.
С цел да се гарантира високо ниво на лично внимание, броят на участниците във всяка програма е ограничено.

Целите на мисията до Япония са:
– Да се открие Японския подход към Производство от световен клас;
– Да се опознае как японските фирми достигат добри производствени стандарти;
– Да се фокусира върху последните тенденции чрез посещения на отличени японски фабрики и заводи;
– Да се посети “GEMBA” (производствен завод в Япония).

ПРОГРАМА
Учебен блок I
Леккции, семинари и дискусии представени от експерти от японската индустрия и обхващащи теми като:
– Толеранс на времето чрез опростени потоци от информация и продукти;
– Внедряване на политики, Мениджмънт на човешките ресурси и добри практики за мотивиране на екипа;
– Структурирано мислене и подхода „Производство от световен клас” в Япония;
– Общ контрол на качеството, Общо управление на качеството, Обща продуктова поддръжка, Точно на време и Общо промишлено инженерство;
– Атрактивно създаване на качество;
– Система за производство на нива;
– Синхронизирани системи за производство;
– Подобряване на цялостната възможност за производство.

Учебен блок II
Посещения по фирми – подготовка за фирмени визити и разговори. Секторите на дейност на фирмите, които ще бъдат посетени са:
– Химически продукти и пластмаси;
– Машини;
– Стоманени продукти;
– Автомобилна индустрия.

РАЗХОДИ
Стипендия на разположение за МСП*: Участниците от МСП могат да кандидатстват за стипендия от 600 евро за собствена издръжка. Те трябва да попълнят формата за стипендия, след като са били избрани.
МСП (*) – Малки и средни предприятия са фирми отговарящи на европейските критерии за малко и средно предприятие.

МСП (*): Фирмите на участниците трябва да платят (възстановимо) депозит от ? 1000, за да гарантира участието си в курса. Депозитът ще бъде върнат в рамките на 8 седмици след времето на курса, при условие че участникът участва в целия курс и е предоставил всички доклади, които Центъра му поиска. Изключено е плащане на лихви.

Други фирми (*): Другите фирми трябва да платят (невъзстановимо) принос от ? 1000 за покриване на разходите, направени от ЕС и Японския център във връзка с участието на компанията.

Разходи, които трябва да бъдат покрити от участниците:
Пътните разходи от/до Япония, трансфери от/до летищата, настаняване (хотели ще бъдат препоръчани в кратък срок) и всички други разходи непокрити директно от Евро-Японския Център.

Официална връзка към организаторите:

http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/WCM
Лице за контакт: Селин Годарт
Мениджър на програмата
Тел: +32 (0)2 282 37 16
Факс: +32 (0)2 282 00 45

За повече информация моля свържете се с Enterprise Europe Network Добрич

Татяна Гичева – 058 601472; tgicheva@cci.dobrich.net
Георги Колев – 058 601472; gkolev@cci.dobrich.net

яну | 2015