Околна среда за eвpoпeйци

Околна среда за eвpoпeйци


Намаляването на отпадъците е екологично. То също може да ни помогне да постиг-нем пълния потенциал на Европа за зелен растеж. Все повече европейци сега рецик-лират отпадъците. Огромно мнозинство от тях мислят, че Европа трябва да използва своите ресурси по-ефективно и са налице солидни показатели за това, че те подкрепят по-нататъшните действия на ЕС в тази област. Бизнес моделът за превръщането на Европа в безотпадно общество е силен – всъщност буквално в отпадъците се крие злато – за извличане на един грам злато се изисква тон руда, но вие можете да добиете същото количество злато чрез рециклиране на материалите на само 41 мобилни телефона. Законодателството на ЕС относно отпадъците помогна на държавите членки значително да намалят използването на депа за отпадъци. Хората вече разбират по-добре по-широката полза от ремонта, повторното използване, преработката и рециклирането.

Можете да свалите цялото списание от ТУК

 

яну | 2015