Харта на основните права на Европейския съюз

Харта на основните права на Европейския съюз


Народите на Европа, като създават все по-тесен съюз помежду си,решиха да споделят мирно и основано на общи ценности бъдеще. Като съзнава своето духовно и морално наследство, Съюзът се основава на неделимите и универсални ценности на човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност; той почива на принципа на демокрацията и на принципа на правовата държава. Той поставя човека в центъра на своята дейност, като учредява гражданството на Съюза и създава пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

Можете да свалите и прочетете цялата брошура от 32 страници от ТУК


 

яну | 2015