Информационна служба на ЕС за научноизследователска и развойна дейност CORDIS

Какво представлява CORDIS?


CORDIS е информационната служба на ЕС за научноизследователска и развойна дейност.

Тя предлага интерактивен информационен портал на адрес http://cordis.europa.eu/ с цел подкрепа на европейското сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите.

Целите на CORDIS са:

 • улесняване на участието в научноизследователски дейности в Европа;
 • публикуване на резултатите от проекти, финансирани от ЕС;
 • насърчаване на разпространението на знания с цел укрепване на новаторския капацитет на предприятията;
 • допринасяне за сближаването на гражданите и науката.

Уебсайтът на CORDIS, който съществува от 1994 г., в момента е на 6 езика.

Като общо хранилище на информация за финансирани от ЕС проекти в продължение на повече от 20 години CORDIS публикува официалните резултати, събирани от Европейската комисия, и осигурява форум за изява на научноизследователската общност.

В подкрепа на научноизследователската дейност се преработват и превеждат „сурови“ резултати с цел представянето им на по-широка публика, публикуват се новини и информация за прояви, осигуряват се класификации и повторно използване на съдържание, отпечатване на публикации, публикуване в интернет и създаване на инструменти за сътрудничество и изграждане на мрежи от контакти.

CORDIS работи в тясно сътрудничество с всички служби, участващи в изпълнението на финансираните от ЕС програми за научни изследвания, и се финансира в рамките на програма „Сътрудничество“ от Седма рамкова програма (7РП).

CORDIS се поддържа от Службата за публикации на Европейския съюз.

Основни услуги

Основните задачи на CORDIS се изпълняват чрез предоставянето на следните услуги:

 • Търсене — всички финансирани от ЕС проекти, резултати, доклади и национални звена за контакт;
 • Новини и прояви — информацията е достъпна на 6 езика и се актуализира ежедневно от Европейската комисия или от представители на научноизследователската общност чрез CORDIS Wire;
 • Партньори — интерактивна платформа, където можете да популяризирате своята организация и експертен опит, да откриете партньори в областта на бизнеса или научните изследвания, да създавате групи и да се присъединявате към мрежи. Платформата разполага с функции за търсене и филтриране, с помощта на които може да откриете сътрудници, отговарящи в най-голяма степен на вашите нужди;
 • Списание „Research*eu Results“ — последни новини за използваеми резултати от научни изследвания с редовни специални издания на различни теми;
 • Научни изследвания на национално и регионално равнище — портал с информация за научни изследвания и иновации в държавите-членки и асоциираните страни;
 • Услуги за потребителите — известия по електронната поща, RSS емисии, форуми, инструменти за повторно използване на съдържание, бюро за помощ и курсове за обучение;
 • Платформа за публикуване в интернет — за конкретни програми, научноизследователски дейности на ЕС и различни приложения;
 • Прозрачен архив на финансирането на научни изследвания от ЕС — програми, интернет услуги, покани за представяне на предложения, библиотека с документи и данни за публикации от 1990 г. насам.
яну | 2015