Приет е доклад за изпълнението на Плана за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Правителството одобри доклад за изпълнението на Плана за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС. Документът обхваща периода до 30 ноември, съобщава правителствената пресслужба.

Планът включва 219 мерки, от които 189 са със срок на изпълнение до 30 ноември 2014 г. От тях 52 не са изпълнени в срок, което е 27,5% неизпълнение. За сравнение, процентът неизпълнени мерки в края на първото тримесечие на годината е 50,5, за второто тримесечие – 39,6, а за третото – 28. Въпреки предсрочното разпускане на 42-ото Народно събрание, процентът на неизпълнение намалява през третото тримесечие поради ускореното приемане на мерки, които са с подзаконов нормативен характер. Независимо от постигнатия напредък обаче, загриженост предизвиква обстоятелството, че 19 от неизпълнените мерки са законопроекти, които са внесени, но не са приети от парламента, като 11 тях са свързани със стартирали процедури за нарушения. Въпреки конституирането на 43-ото Народно събрание, за повечето от тези законопроекти няма планиран график за повторното им внасяне в НС. Докладът отчита необходимостта от спешни действия от страна на отговорните министерства за внасянето им във възможно най-кратки срокове в НС.

Неизпълнените мерки от Плана за действие до края на 2014 г. ще бъдат прехвърлени в Плана за действие за 2015 г. със срок за изпълнение до 31 януари 2015 г.

Табло №30 с директивите в областта на вътрешния пазар (Single Market Scoreboard), което отразява степента, в която държавите членки са въвели директивите на ЕС в областта на вътрешния пазар, ще отчете броя нетранспонирани директиви с краен срок до 31 октомври 2014 г. За България невъведени към момента остават 11 директиви от общо 1246 – т. е. дефицитът ни по въвеждането е 0,9 на сто.

Въвежда се практиката Министерският съвет да се информира ежемесечно за изпълнението на Плана, което се очаква да има положителен резултат върху навременното изпълнение на заложените мерки и да допринесе за подобряване на планирането на работата и междуведомствената координация.

Източник: europe.bg

 

дек | 2014