Твоята първа работа с EURES

РАБОТОДАТЕЛИ
Вие…
?? сте предприятие в държава от ЕС?
?? търсите да наемете млади хора с определен профил и не можете да намерите такива във Вашата държава?
?? желаете да наемете работници, стажанти или чираци на възраст от 18 до 30 години от други държави от ЕС?
?? сте в състояние да предоставите обучение на работното място и друга подкрепа за наетите кандидати?

Твоята първа работа с EURES представлява схема за трудова мобилност, финансирана от ЕС, която помага на работодателите да намират квалифицирани работници, а на младите европейци — да намират работа или възможности за обучение в работна среда в друга държава членка. Нейната цел е да намира мотивирани млади кандидати от цяла Европа за трудни за попълване свободни работни места.

Свалете електронната книга от ТУК

дек | 2014