Селскостопанска карта на Европа

Селскостопанска карта на Европа

Селскостопанската политика на ЕС се разви значително от 60-те години на ХХ век, за да помогне на фермерите да се справят с новите предизвикателства.

Днес акцентът пада върху:

  • даване на възможност на фермерите да произвеждат достатъчно количество безопасни, висококачествени храни (зърнени култури, месо, млечни продукти, плодове, зеленчуци, вино и др.) за европейските потребители, да допринасят за диверсифициране на икономиката на селските райони и да се грижат за околната средаи селскостопанските животни в съответствие с най-високите стандарти
  • подпомагане на информирания избор на храна от потребителите чрездоброволни схеми за знак на ЕС за качество. Този знак, посочващ географския произход, използването на традиционни съставки или методи (включително органични), също допринася селскостопанските продукти от ЕС да бъдат конкурентоспособни на световните пазари
  • насърчаване на иновациите в земеделието и преработката на храните (с помощта на изследователски проекти на ЕС), за да се повиши производителността и да се намали въздействието върху околната среда, например като се използват вторични растителни продукти и отпадни продукти за производството на енергия
  • насърчаване на справедливите търговски отношения с развиващите се страни чрез премахване на експортните субсидии за селскостопански продукти и улесняване на износа на продукция от развиващите се страни за ЕС.

Пълната детайлна карта можете да свалите от ТУК:

дек | 2014