25 отличителни черти на програмата „Европа за гражданите“

25 отличителни черти на програмата„Европа за гражданите“

Публичните форуми и общите пространства, в които гражданите могат да дискутират и обсъждат, са били винаги съществени елементи на демократичното общество. Днес програмата „Европа за гражданите“ служиза създаването на съвременна европейска агора. Стартирала през 2007 г., програмата подпомага инициативи,които събират хората за международен и междукултурен обмен.Всяка година около 1000 различни организации от 30-те участващи държави (27-те държави — членки наЕвропейския съюз, заедно с Хърватия, Македония и Албания) получават безвъзмездни помощи за своитедейности и проекти. Разнообразието от допустими кандидати — неправителствени организации, органина местната власт, учебни заведения, мрежи на доброволци и много други — помага посланието за активнагражданска позиция да стигне до хора от всички слоеве на обществото.

 

Можете да изтеглите цялата брошура (72 страници) от  ТУК

 

дек | 2014