Накратко за десетте права в ЕС

Накратко за 10 права в ЕС

Да сте европейски гражданин означава да имате право на всички огромни привилегии, свързани с това: да живеете в континент, на който цари мир и където функционира най-голямата икономика в света, да се възползва-те от свободата на придвижване — неща, които често приемаме за даденост. Но също така и означава да има-те право на всички малки, ежедневни неща, чрез които наистина усещате разликата. Като възможността за из-пращане обратно на дефектна стока, която сте поръча-ли онлайн, ниските цени на роуминг или обезщетенията за отменени полети — пример за това как цяла Европа работи за вас. И ние ще продължим да работим за вас.

Можете да изтеглите цялата брошура от: ТУК

дек | 2014