Вашите права: достъп до здравно обслужване в друга държава — членка на ЕС

Вашите права:достъп до здравнообслужване в друга държава — членка на ЕС

Знаете ли, че…Като гражданин на ЕС имате право да се лекувате в друга държава от ЕС, като вашата държава поеме отчасти или изцяло разходите за лечението ви.Имате право на информация за различните варианти на лечение, които можете да изберете, за начина, по който другите държави в ЕС гарантират качественои безопасно здравно обслужване, както и дали даден доставчик има право дапредлага здравни услуги.

За повече информация свалете цялата брошура от: ТУК

дек | 2014