Бюджета на ЕС за 2014

Това е първият бюджет по новата финансова рамка (2014 – 2020 г.), създаден в период на бюджетни ограничения в държавите – членки на ЕС. Той е отражение на сегашните настроения в Европа: показват се първите признаци на икономическо възстановяване, но все още не сме излезли от кризата.

Можете да свалите пълният документ от: ТУК

дек | 2014