Как ЕС помага на малкия бизнес: дебат в ЕП за програмата COSME

Как ЕС помага на малкия бизнес: дебат в ЕП за програмата COSME

Малките и средните предприятия имат решаваща роля за европейската икономика, тъй като те дават работа на две трети от заетите в частния сектор. Икономическото възстановяване е свързано с подобряване на конкурентоспособността на малкия бизнес и затова европейската програма за подкрепа COSME на стойност 2,3 млрд. евро за 2014-2020 г. има особено значение. На 17 ноември комисията по промишленост обсъди мерките по прилагането й.
Програмата COSME е насочена към облекчаване на достъпа на малки предприятия до банково финансиране и стимулиране на изграждането на връзки с партньори в други страни. Изграденият портал „Вашата Европа“ дава ценни насоки за правенето на бизнес в ЕС, а инициативата за обмен на млади предприемачи разширява възможностите за сдобиване с опит и идеи в чужбина.
По време на дебата в комисията по промишленост депутатите приветстваха инициативата, но в същото време поставиха въпроси относно нейното реализиране. Според Шон Кели (ЕНП, Ирландия) търговско-промишлените палати в страните-членки могат да помогнат за запознаването на бизнеса с възможностите, които COSME предлага. Карлуш Зориню (С&Д, Португалия) предложи по-засилено сътрудничество с подобни програми за подкрепа на малкия бизнес на национално ниво.
За Палома Лопес Бермехо (ЕОЛ/СЗЛ, Испания) акцентът трябва да бъде поставен другаде: „Ние нямаме нужда от повече предприемачи, а от повече работни места и това трябва да бъде приоритетът на Комисията“.

РЕФ. : 20141119STO79608
Източник: http://www.europarl.europa.eu/

 

 

ное | 2014