Анди Кристя: „Европейското бъдеще на Молдова е най-добрият път към просперитет“

Анди Кристя: „Европейското бъдеще на Молдова е най-добрият път към просперитет“

Молдова е поредната страна в Източна Европа, стремяща се към по-тесни връзки с ЕС. На 13 ноември депутатите в Европейския парламент гласуват по споразумение за асоцииране със страната, което ще стимулира търговските отношения и сътрудничеството. Разговаряхме с новия председател на делегацията на ЕП за Молдова Анди Кристя (С&Д, Румъния) за това какви ползи ще донесе споразумението.
Какво е значението на споразумението за асоцииране и на по-тесните връзки между Молдова и ЕС?
Европейското бъдеще на Молдова е най-добрият начин да гарантираме просперитета и демокрацията в страната. За ЕС икономическата и политическата интеграция е способ да обединим хората, обществото и страните. Европейският парламент смята, че засилването на политическите и икономическите връзки между Молдова и ЕС ще донесе полза и на двете страни.
Как споразумението ще насърчи доброто управление и правата на човека в Молдова?
Споразумението включва ясни стъпки и добре дефинирана рамка с приоритети и референтни точки за периода 2014-2016 г.
Има три приоритета: въвеждане на практика на европейските ценности и принципи (демокрация, върховенство на закона, пазарна икономика); подобрения в областта на правосъдието, свободата и сигурността, включително за защитата на личните данни и борбата с корупцията; и по-тясно сътрудничество при реформирането на публичната администрация.
Какво трябва да бъде нашето отношение към Русия при засилването на връзките със страните на нашата източна граница?
Споразуменията с Молдова, Грузия и Украйна са положителни; те предлагат рамка за сътрудничество и насърчаване на европейските ценности. Една по-стабилна, сигурна и просперираща Молдова би била от полза и за руските производители и инвеститори.
При всички случаи Русия остава важен фактор. Трябва да поддържаме открити всички канали за комуникация с Русия и в същото време трябва да останем твърди.
Споразумението за асоцииране се обсъжда на 13 ноември сутринта в пленарна зала. Гласуването е от 12 часа българско време.

РЕФ. : 20141111STO78306

Източник: http://www.europarl.europa.eu/

 

ное | 2014