Депутати обсъждат с експерти бъдещето на нормите на авторското право в Европа

Депутати обсъждат с експерти бъдещето на нормите на авторското право в Европа

Защитата на авторското право в Европа има ключово значение за развитието на единния пазар онлайн, но новите технологии поставят нови предизвикателства в тази сфера. Депутатите от комисиите по правни въпроси и култура ще обсъдят бъдещето на авторското право на изслушване с университетски преподаватели, представители на авторите и разпространителите на съдържание и експерти от Европейската комисия. Гледайте заседанието в ЕП на нашия уебсайт на 11 ноември от 16:30 часа българско време.
При представянето на приоритетите си новият председател на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви, че в първите шест месеца на своя мандат той ще предприеме стъпки за „модернизиране на правилата за авторското право предвид дигиталната революция и промените в поведението на потребителите“.
Комисията проведе публична консултация по темата от декември 2013 г. до март 2014 г., при която бяха получени над 9 500 мнения от крайни потребители, автори на творби, издатели и други заинтересовани лица. Основните въпроси са свързани с това как да се насърчат иновациите и да се възнаградят създателите на творбите, без да се затруднява развитието на единния пазар.
През февруари 2014 г. Европейският парламент прие нови правила за авторските права върху музикалните произведения. Те трябва да улеснят получаването на лиценз от онлайн доставчици за излъчване на музика в повече от една държава от Европейския съюз.

РЕФ. : 20141110STO78134
Източник: http://www.europarl.europa.eu/

 

 

ное | 2014