Как Европейският парламент се застъпва за правата на човека

Как Европейският парламент се застъпва за правата на човека

Правата на човека са под въпрос в много точки от света, но това прави още по-остра нуждата за борба срещу най-крещящите нарушения. Всяка пленарна сесия Европейският парламент разглежда положението в различни страни и осъжда онези, които не зачитат основни свободи и ценности. На 23 октомври във фокуса на вниманието са Русия, Узбекистан и Мексико. Прочетете повече за предстоящите дебати и ги проследете на живо на нашата страница.

Обсъжданията на нарушения на човешките права, принципите на демокрацията и върховенството на закона се провеждат в четвъртък и са последвани от приемането на резолюции. Ето как председателката на подкомисията по права на човека в ЕП Елена Валенсиано (С&Д, Испания) описва ефекта от тях:

„Трудно е да се измери реалното отражение от тези резолюции, тъй като тяхното влияние е съчетано с усилията на други играчи на международната сцена и на гражданското общество. Но ние действително получаваме информация от активисти за правата на човека на място, че нашите резолюции са изиграли важна роля, дори понякога са довели до освобождаването от затвора на арестувани активисти.“

Искането за провеждане на дебат за правата на човека в определена страна може да бъде направено от парламентарна комисия, делегация на ЕП за връзки с парламенти на други страни, политическа група или поне 40 депутати от различни групи. Лидерите на политическите групи и председателят на Парламента съставят списък с най-много три теми за всяка пленарна сесия.

Дебатите по време на сесията през октомври

Парламентът ще диксутира отношението на руските власти към неправителствената организация „Мемориал“, която получи наградата „Сахаров“ на ЕП през 2009 г. Тя е обявена за „чуждестранен агент“ заради „политическата си дейност“ и сега е заплашена от разпускане след отправено искане от руското министерство на правосъдието през октомври.

Втората тема са продължаващите нарушения на правата на човека в Узбекистан, където са арестувани много граждани по политически мотивирани обвинения. Неотдавнашни доклади свидетелстват и за широкото използване на принудителен труд и на детски труд в страната.

Депутатите ще разискват и нестабилното положение в Мексико, където след смъртта на шестима души по време на демонстрации в щата Гереро на 26 септември започва разплитането на връзки между наркокартелите и местните власти. След инцидента липсва информация за още 43-ма студенти.

Европейският парламент защитава правата на човека

С цялостната си работа Европейският парламент се стреми да оказва подкрепа на всички, които се борят за правата на човека. Той привлича вниманието към извършвани нарушения, помага за провеждането на свободни избори из целия свят и осигурява включването на клаузи за защита на човешките права във външнополитическите и търговските споразумения, договаряни от Европейския съюз. Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта е също част от целенасочената политика на Парламента в тази област.
РЕФ. : 20141017STO74418
Източник: http://www.europarl.europa.eu/

ное | 2014