Д-р Раджендра Пачаури, водещ експерт за климата: Нуждаем се от незабавни действия сега

Д-р Раджендра Пачаури, водещ експерт за климата: Нуждаем се от действия сега

Планетата може да се затопли с 4,8 градуса Целзий до 2100 г., което да доведе до покачване на морското ниво с до 82 см, посочва петият доклад на експертния съвет на ООН за оценка на промените в климата, публикуван на 2 ноември. Председателят на съвета Раджендра Пачаури представи доклада на конференция в Европейския парламент на 4 ноември. В интервю д-р Пачаури изтъкна, че за учените няма спор за глобалното затопляне и причините за него и призова за незабавни мерки срещу задаващата се катастрофа.

Как Европейският парламент може да подкрепи напредъка към ново световно споразумение за климата, което ще бъде подготвено на конференцията в Лима през декември?

Надявам се Европейският парламент и другите институции на ЕС да погледнат научните заключения в доклада и да ги доведат до вниманието на онези, които вземат решения. Това би било сериозен принос.

Позициите на развиващите се и на развитите страни за поделянето на отговорността за намаляването на емисиите се различават. Има ли решение?

Точно това е причината преговорите да продължават толкова дълго. Мисля, че всички ние трябва да осъзнаем, че сме жители на планетата Земя и че няма да избегнем отражението на климатичните промени.

ЕС е много влиятелен участник в процеса. Най-добре би било да се даде пример на останалия свят. Ако решенията бъдат приложени на практика и се покаже, че те са постижими и не накърняват икономиката, това би изпратило много силно послание.

Какво бихте казали на онези, които не вярват, че човешката дейност влияе върху климата?

На този свят всеки има право на мнение, но тежестта на научния консенсус по въпроса е съкрушителна. Ние сме заявили наистина ясно, че вероятността по-голямата част от затоплянето от средата на миналия век да се дължи на човека е изключително голяма. Когато казваме „изключително голяма“, ние определяме вероятност от над 95%.

Смятам, че това трябва да убеди хората в научната действителност на климатичните изменения и на това кой ги причинява. Надявам се хората да приемат това и да продължат напред. Наистина се нуждаем от действия сега.

Конференцията в Лима ще се проведе от 1 до 12 декември и има за задача да подготви световно споразумение, което да бъде сключено в Париж през следващата година. Комисията по околна среда на ЕП гласува на 5 ноември резолюция по темата.
РЕФ. : 20141105STO77302

Източник: http://www.europarl.europa.eu/

ное | 2014