Българите са най-застрашени от бедност в Европейския Съюз

Българите най-застрашени от бедност в ЕС

През 2013 година рискът от бедност или социално изключване сред страните от ЕС е бил най-висок в България, а най-нисък – в Чехия, сочат данните на Евростат, цитиран от агенция „Фокус”.

През миналата година над една трета от населението на пет страни е било застрашено от бедност или социално изключване. Това са България (48,0%), Румъния (40,4%), Гърция (35,7%), Латвия (35,1%) и Унгария (33,5%). Най-слаб е бил делът на застрашеното население в Чехия (14,6%), Холандия (15,9%), Финландия (16,0%) и Швеция (16,4%).

16,7% от населението на ЕС е било застрашено от парична бедност, което означава, че тези хора са разполагали с доходи, които са били под определения на национално ниво праг на бедността. През 2013 година от парична бедност е било застрашено над 20% от населението на Гърция (23,1%), Румъния (22,4%), България (21,0%), Литва (20,6%) и Испания (20,4%). Най-слабо засегнати са били жителите на Чехия (8,6%), както и Холандия (10,4%).

Освен това миналата година от материални лишения са били застрашени 9,6% от европейците. Трудности в покриване на сметките, отопляване на жилището или осигуряване на 1-седмична почивка са изпитвали в най-голяма степен българите (43,0%), румънците (28,5%) и унгарците (26,8%). Най-слабо са били засегнати в Швеция (1,4%), Люксембург (1,8%), Холандия и Финландия (по 2,5%), Дания (3,8%) и Австрия (4,2%).

През миналата година в домакинства със слаба трудова интензивност, в които възрастните хора са използвали под 20% от трудовия си потенциал, са живеели 10,7% от гражданите на страните от ЕС. Най-силно са били засегнати в Гърция (18,2%), Хърватия (15,9%), Испания (15,7%), Белгия (14,0%) и Великобритания (13,2%). Най-слабо – в Румъния (6,4%), Люксембург (6,6%), Чехия (6,9%), Швеция (7,1%) и Полша (7,2%). За България този показател е 13%.

Източник: http://europe.bg/

 

 

ное | 2014