Италия поема председателството на ЕС

Италия поема председателството на ЕС

Растеж и заетост, укрепване на правата на гражданите и по-силна роля на Европа в света — това ще бъдат приоритетите на Италия по време на 6-месечното ? председателство на ЕС.

Италианското председателство съвпада с първите 6 месеца на избрания през май тази година Европейски парламент и е първото от новата серия от три председателства, при която Италия ще бъде последвана от Латвия и Люксембург. Правителствата на тези три страни са изготвили работната програма Englishfran?aisitaliano на Съвета на ЕС за следващите 18 месеца.

Растеж и заетост

Италия желае да насърчи структурните реформи и иновациите в страните от ЕС. Целта е да се даде тласък на „промишлено възраждане“, за да се намери отговор на безработицата и да се подобри конкурентоспособността. До 2030 г. ще бъде обърнато особено внимание на малките предприятия и на политиката за климата и енергетиката.

Италия планира също така да насърчи инвестициите в сектори, които са от жизненоважно значение за бъдещето на децата, като например опазването на околната среда, изграждането на инфраструктура и цифровите услуги.

Друг важен въпрос е устойчивото развитие. То ще бъде в центъра на изложението в Милано през 2015 г. Englishfran?aisitaliano под надслов „Изхранване на планетата. Енергия за живот“.

Европа — по-близо до гражданите

В отговор на растящото разочарование по отношение на европейската интеграция, председателството иска да намали бюрокрацията и да увеличи прозрачността, отчетността и цифровизацията, за да се гарантира ефективно сътрудничество между институциите на ЕС.

Италия иска ЕС да играе по-активна роля в области, в които може да добави стойност, като например защитата на основните права иполитиката за миграция и убежище. От друга страна, Италия иска по-слаба активност на ЕС в области, в които се действа по-ефективно на национално, регионално или местно равнище.

Европа на международната сцена

Според Италия външната политика на ЕС се нуждае от по-широкообхватен подход, за да се справя с глобалните и регионалните предизвикателства. Регионите по границите на ЕС и особеноСредиземноморието ще бъдат в центъра на вниманието.

Подкрепата за преходния процес в Северна Африка и мирния процес в Близкия Изток трябва да продължи. Италия ще се съсредоточи и върхуновите споразумения за асоцииране с Грузия, Молдова и Украйна.

На дневен ред ще са и търговските преговори, като Италия се надява да постигне напредък в преговорите със САЩ по трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции.

Италианско председателство Englishfran?aisitaliano

 

авг | 2014