Да защитим малките доставчици на храни от гигантите в индустрията

Да защитим малките доставчици на храни от гигантите в индустрията

ЕС призовава за защита на малките хранителни компании от използваните от някои по-големи производители и супермаркети нелоялни търговски практики.

Големите компании се намират в по-изгодно положение, когато преговарят с други предприятия, и те съвсем легитимно използват това за своя облага.

Тъй като обаче влиянието в хранителната индустрия става все по-концентрирано, някои по-малки компании стават обект на нелоялни търговски практики.

Така например по-силният търговски партньор може да:

  • отказва да впише в договор основни договорни условия,
  • променя стойността на разходите по сделката, които вече са били договорени,
  • налага на по-слабите партньори договорни условия с диспропорционално ниво на риск за тях,
  • прекратява търговските взаимоотношения без предизвестие и без обективна причина.

Ако по-слабата страна в рамките на търговски отношения е икономически зависима от по-силния партньор, тя може да не се чувства способна да се защити срещу подобни практики от страх да не навреди на търговските отношения.

Типичен пример за това може да бъде следното: голям международен производител на безалкохолни напитки доставя своите продукти на търговец на дребно. Производителят пуска на пазара нов продукт и иска от търговеца да го складира. Когато търговецът отказва поради ограничено складово пространство, производителят заплашва, че няма да достави някои от соите „незаменими“ продукти. Когато търговецът на дребно споменава, че новият продукт не фигурира в годишния договор, производителя заплашва да прекрати техните търговски отношения.

Подпомагане на малките предприятия

Някои страни от ЕС вече са въвели мерки за предотвратяване на подобни практики, а на други все още предстои да предприемат действия.

От септември 2013 г. насам ЕС насърчава предприятията да подпишат доброволен кодекс за поведение – инициативата за веригата на доставки – с който поемат ангажимент за лоялност и устойчивост в своите търговски отношения.

Сега Съюзът възнамерява да стигне още по-далеч като определиобщоевропейски принципи за добри практики и минимални стандарти на правоприлагане.

Целта е повече случаи да могат да се разрешат посредством доброволни инициативи вместо чрез скъпи и продължителни съдебни производства. Независими правоприлагащи органи биха могли да защитават поверителността на малки компании, които се страхуват от евентуалните неблагоприятни последици за тях от открит спор с търговски партньор.

В процеса на предлагане на хранителни продукти на потребителите участват различни действащи лица – производители, преработватели и търговци на дребно. В тази верига на доставки в ЕС работят над 47 млн. души, като делът на малките предприятия в този сектор е сред най-високите.

Съобщение за медиите – Нелоялни търговски практики в хранителната индустрия

Често задавани въпроси – нелоялни практики в хранителната индустрия English

 

 

авг | 2014