Подобряване на резултатите на европейския потребителски пазар

Подобряване на резултатите на европейския потребителски пазар

Нови данни показват подобряване на условията на всички пазари в Европа, въпреки че услугите и енергията дават поводи за тревога.

Повечето европейци са доволни от пазарите на стоки, показва най-новият ежегоден индекс за развитие на пазарите на дребно English (en) , който е десети по рода си. Дори секторите, които имаха най-лоши резултати през последните години — например автомобилните и железопътните услуги — показват признаци на подобрение. Банковото дело остава най-незадоволително представящият се сектор, като на последно място се нареждат пазарите на инвестиционни продукти и ипотеки.

Комисията следи стотици продукти и услуги на52 потребителски пазара. След това потребителите в ЕС ги подреждат по цена, проблеми и оплаквания, равнище на доверие в компаниите и удовлетвореност.

С помощта на индекса се открояват трите най-проблематични области:

  • банково дело,
  • енергийни пазари,
  • далекосъобщения.

Комуналните услуги, цените на горивата и пазарите за употребявани автомобили също се нуждаят от подобрение.

Пазарите на услуги постоянно причиняват повече главоболия на потребителите, отколкото пазарите на стоки, тъй като те са многосложни и понеже маркетинговите стратегии понякога умишленозатрудняват потребителите да изберат най-изгодната сделка.

Резултатите също така подчертават регионалните различия в ЕС по отношение на удовлетвореността. Хората в по-старите страни членки са по-удовлетворени от търговията на дребно и автомобилните услуги, докато жителите на по-новите страни от ЕС са по-доволни от услугите в областта на далекосъобщенията.

Следващи стъпки

Инициативите на ЕС за подобряване на условията за потребителите в секторите с най-лоши резултати включват:

  • нови правила за разплащателните сметкии инвестиционните продукти на дребно,
  • инициативата „Свързан континент“, Deutsch (de) English (en) fran?ais (fr)
  • усилия за повече прозрачност на офертите и сметките в областта на енергетиката.

Очаква се Комисията да започне две задълбочени проучвания:

  • пазарно проучване за продажбите на електрическа енергия на дребно , чрез което ще се сравни настоящото положение с това през 2010 г. и ще се проучи ефектът от третия енергиен пакет DeutschEnglishfran?aisна ЕС,
  • поведенческо проучване, целящо да помогне на потребителите да разбират по-добре договорните условия.

Скорошно проучване за цените на горивата за автомобили показва, че в някои страни те могат да се променят по няколко пъти на ден. Затова уебсайтовете за сравняване на цени се превърнаха в полезен инструмент за регулаторните органи с цел повишаване на прозрачността и намаляване на цените чрез нови ценови правила.

Проблемите на пазара за употребявани автомобили в момента се проучват задълбочено, за да бъдат разбрани по-добре и да се набележат възможни решения.

Съобщение за медиите — Пазарните условия за потребителите в ЕС продължават да се подобряват

Информационен документ — 10-ти индекс за развитие на пазарите на дребно pdf - 539 KB [539 KB] English (en)

Наблюдение на пазара English (en)

Потребителите и ЕС English (en)

 

авг | 2014