Университетски обмени по програма „Еразъм“ — рекордна година

Университетски обмени по програма „Еразъм“ — рекордна година

Близо 270 000 студенти от цяла Европа са участвали в програмата на ЕС за обмен през 2012 – 2013 г. Това е рекорд в нейната 27-годишна история.

Програма „Еразъм“ дава възможност на студенти да прекарат до една година в друга държава — за обучение или за учебен стаж в предприятие. В рамките на програмата студентите не заплащат такси за обучение в приемащите университети, а освен това им се отпуска стипендия, подпомагаща покриването на техните разноски в чужбина.

Освен за студенти, „Еразъм“ предоставя възможности и за научни работници, работещи в сферата на висшето образование и бизнесмени да пътуват в чужбина за преподаване или обучение за период до 6 седмици.

Над 269 000 студенти са участвали в обмен през 2012 – 2013 г. — с 15 000 повече спрямо предходната година, както и повече от 52 000 работещи в сферата на висшето образование.

Средно студентите по програма „Еразъм“ са прекарали малко над 6 месеца, учейки в чужбина, като са получавали стипендия от 253 евро на месец. Най-популярните дестинации за обучение са били Испания, Германия и Франция, а Обединеното кралство е било предпочитано за учебни стажове в предприятия.

Програмата обхваща всички страни от ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция. Бившата югославска република Македония се присъедини тази година.

Придобиване на опит

Прекарването на време в чужбина помага на студентите да разширят опита си и им дава възможност да повишат своите шансове за намиране на работа. Научните работници могат да натрупат ценен опит за подобряване на качеството на преподавателската си дейност.

В момента около 10% от студентите в ЕС учат или се обучават в чужбина, като целта на Съюза е техният брой да се удвои до 2020 г.

През септември ЕС ще публикува първото си проучване за ефекта от „Еразъм“ върху пригодността за заетост на младите хора. През 2012 – 2013 г. 500 бизнесмени са преподавали в чужбина по линия на „Еразъм“ — това подчертава подобрените връзки между сферите на труда и образованието.

Еразъм+

През тази година влиза в сила разширена програма — Еразъм +, по която през следващите 7 години ще бъдат предоставени заеми на 4 млн. души, включително 2 млн. студенти във ВУЗ.

Програмата съдържа и подобни схеми за чираци и доброволци, като се предоставя допълнителна помощ на хора със специални нужди, в неравностойно положение или от отдалечени области.

Програмата е наречена така в чест на философа Дезидериус Еразмус от Ротердам (1466 – 1536 г.), пътувал из цяла Европа в търсене на знание, опит и прозрения.

Съобщение за медиите — рекордна година за „Еразъм“

„Еразъм“ 2012 – 2013 г. — обяснение на цифрите DeutschEnglishespa?olfran?ais

 

 

авг | 2014